EĞİTİM DÖNEMLERİ

Uluslararası Otel İşletmeciliği Uzmanlık Programları

Uluslararası Otel İşletmeciliği Uzmanlık Programları

Uluslararası otelcilik kariyerine farklı alanlarda uzmanlaşarak başlamak isteyen öğrencilerimizin talebine cevap olarak ortaya çıkan toplam
9 ayrı programı sizlere sunuyoruz…

Master eğitiminin ilk yılı tamamlanırrken, son sene için uzmanlaşmış bir Master programı seçilebilir.

InternationalHotelManagement
Bu program, Uluslararası Otelcilik Endüstrisinde sürekli kendi gereksinimlerini karşılamak için üst düzey yöneticiler arayan birçok büyük uluslararası otel grubunun ihtiyacı ve beklentilerini karşılamak amacıyla birkaç yıl önce açıldı. Programda, uluslararası bir otelde üst düzey bir göreve başlayacak gençlerin işin tüm inceliklerini ve mekaniğini anlamasına odaklanılır. "Otelin Orkestra Şefi" olarak çalışmaya hazırlar, aynı zamanda küresel ve karmaşık uluslararası yöntemleri, gerekli çerçevede yönetebilme becerisi kazandırır.

Luxury Goods Management • Paris (France)
(Bu Programda Dersler Yalnızca Fransızca Dilindedir)
Lüks sektörü son derece canlı ve ekonomik bir sektör kalsa da, zaman ilerledikçe lüks marka yönetimi daha zorlu hale geliyor. Bu meslek know-how ve insan odaklı becerileri, başarı için anahtar bileşenler olarak zorunlu kılıyor. Bu önemli ve oldukça zorlu dünyanın çekiciliğinde yeni mezun öğrenciler için başarı olanakları da artıyor. Lüks Ürün Yöneticileri ve müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda; bu alanda ayrıcalıklı olacak birkaç kişi için, özel ürünlerden ve karlı pazarlardan sorumlu gelecekteki yöneticileri eğitiyoruz. Bunu dikkate alarak, finansal çalışmalar ve gelecekteki eğilimleri göz önüne olarak M5 yılımızda bu uzmanlık programını hayata geçirdik.

Revenue Management • Lyon (France)
(Bu Programda Dersler Yalnızca Fransızca Dilindedir)
Gelir Yönetimi, günümüzde otel ve turizm yönetimi için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni yönetim; satış yöntemlerinin daha doğru bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Çünkü fiyatlandırma, satışı yönetmenin yeni bir yoludur. Bir Gelir Müdürü piyasaları anlamak ve gelirlerini optimize etmek zorundadır. Bu uzmanlık alanı, müşteri davranışlarını tahmin etmek ve artan kar üretme hedefi ile beklentileri karşılamayı amaçlar. Ancak bu teknik, insan ilişkilerinin kalitesinin yanı sıra Ağırlama Endüstrisi tarafından düzenlenen temel değerlerden ödün vermeden yeni iletişim ve bilgi sistemlerini kullanır.

Events Management • Nimes (France)
(Bu Programda Dersler Sadece Fransızca Dilindedir)
Küçük veya büyük etkinlikler olsun… Bu alanı seçen yöneticiler işlerini titizlikle yapacak ve ekibini en iyi şekilde yönetecek kişilerden oluşmalıdır. Özellikle, iletişim ve pazarlama tarafından desteklenen Etkinlik Yönetimi programları, takım yönetiminin kurallarını en iyi şekilde öğretirken detaylara verilen önemin ve yaratıcılığın da bir bütün olarak ele alınmasını sağlıyor.

Wine & Spirits Business Management • Bordeaux (France)
(Bu Programda Dersler İngilizce Dilindedir)
Şarapçılık Yönetimi Uzmanlık Programında, şarabın misafirperverliği ve gastronomiyi birleştiren bir konu olduğuna öncelikle vurgu yapılır. Bu özelliklere sahip şirketlerde çalışacak üst düzey yöneticilik yapmaya istekli öğrencilere adamıştır. Alkollü içki ve şarapçılık mesleğine kendini adayacak öğrenciler bu alanı seçebilir.
Bu alanda üç temel modülümüz vardır:
• Şarapçılığın temelleri: şarap teknikleri (tatma yetenekleri, şarap yapımı), şarap ve alkollü içki bilgisi (rekoltelerden, üretim, tüketim), iş ve kariyer, şarap dili ...
• Şarapla ilgili faaliyetlerin yönetimi: şarap ve alkollü içkiler satış ve pazarlama yönetimi, tedarik zinciri ve satın alma.
• Stratejik, finansal ve inovasyon yönetimi: stratejik ve finansal analiz, yenilik politikaları ve IT sistemleri, girişimcilik ...

Entrepreneurial Management • Marrakesh (Morocco)
(Bu Program İngilizce ve Fransızca Dillerindedir)
Turizm ve Otelcilik alanında girişimcilik ile bağlantılı konuları anlamak ve doğru kararların verilmesini sağlamak amacını taşıyan bir programdır. Girişimci Yönetimi büyük trend uzmanları tarafından, eğitim alanlara pazarda rekabet avantajı sağlamayı amaçlar. Bu fırsatların belirlenmesi alınacak riskler ve tehditlerden kaçınılması gereken, kurumsal çevre kavramını içermektedir.

American Hospitality Management and International Business • Los Angeles (USA)
Bu Programda Dersler İngilizce Dilindedir)
Amerikan Otelcilik ve Uluslararası İş Yönetimi MBA programı öğrencileri sonuç odaklı ve yeni teknolojilerin kullanımını teşvik eden Anglo-Sakson yönetim biçimini öğrenir. Onlara dünyanın her yerinde Otelcilik sektöründe uluslararası bir lider olarak bir kariyer için gerekli araçları sağlar. Bu program öğrencilerin düşünmelerinden yola çıkmış ve geleceğe katkı sağlayan bir şekilde dizayn edilmiştir. Out-of-the-box haline karar vericiler: liderlik ve girişimcilik, iş yönetimi, stratejik pazarlama, Turizm sektöründe yeni trendler, vb

Resort Management • Mauritius
(Bu Programda Dersler İngilizce ve Fransızca Dillerindedir)
SPA, golf sahaları, boş zaman faaliyetleri, tema parkları, vb: uluslararası otelcilik sektöründe üst düzey yöneticiler için Resort Yönetimi, şüphesiz klasik otel ve restoranlar dışında başlıca trendler içermektedi:. Büyük bir şehrin göbeğinde, bir adada, bir çölde, bir ova içinde vs
Bu programı seçen Master öğrencileri işletmenin her türüne ait operasyonel, finansal ve stratejik mantığını anlamak için eğitilir. Profesyonel İş Ortaklarında yapılan uygulamalı eğitimler ile yönetim, pazarlama veya insan kaynakları alanında uzmanlaşırlar.

Human Resources Management and Training • Martigny (Switzerland)
(Bu Programda Dersler Sadece İngilizce Dilindedir)
İnsan Kaynakları Master Eğitimi, Hyatt International’ın İnsan Kaynakların’dan sorumlu, Avrupa ve Ortadoğu eski başkan yardımcısı danışmanlığında verilmektedir. İsviçre'de tasarlanmış bu yenilikçi ve benzersiz program, insan kaynakları sayesinde stratejilerin oluşturulmasını öğretir. Öğrenciler devlet ile iş çevreleri arasındaki iç organizasyonu öğrenir. Program İsviçre’de iki şehirde gerçek hayat durumlarında akademik dönemleri, proje ve simülasyonları içerir.

VATEL'i ARA
VATEL ISTANBUL
Banu KIRMAZ
Prof. +90 212 210 1010 +90 532 251 5003